Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 października 2021

(291. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2156

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk

Drodzy Kandydaci do bierzmowania! Dla wszystkich grup zadania są takie same. Proszę poniższe prace napisane własnoręcznie przesłać w formie zdjęcia na e-mail parafii w wyznaczonym terminie. Przypominam, że należy uczestniczyć we mszy św. niedzielnej osobiście w kościele bądź za pośrednictwem tv lub na stronie parafialnej na Facebooku w każdą niedzielę, kiedy obowiązuje czerwona strefa. Ci co nie będą osobiście w kościele, dowodem uczestnictwa będzie streszczenie kazania (na pół strony) lub fragmentu Ewangelii jaka jest czytana w danym dniu. Prace należy przesłać w każdą niedzielę na e-mail.

 

Zadanie na listopad 2020

 

1. Pragnę kochać i być kochanym

 

a. Oglądnij Jak kochać i być kochanym?

https://www.youtube.com/watch?v=QUCMWwGeI8Q&ab_channel=kochaj.my

 

b. Przeczytaj fragment z Biblii: Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swego Jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy miłować się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Gdy jednak miłujemy się wzajemnie, Bóg przebywa w nas, a Jego miłość jest w nas doskonała. Po tym rozpoznajemy, że przebywamy w Nim, a On w nas, gdyż udzielił nam ze swojego Ducha. My oglądaliśmy to i dajemy świadectwo, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata. Kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, w tym przebywa Bóg, a on w Bogu. My to poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim. 1 J 4, 8-16

 

c. Przeczytaj Youcat pkt. 71-79

 

d. Wnuczek rabina Barucha, Jechiel, bawił się z drugim chłopcem w chowanego. Jechiel skrył się sprytnie i czekał, kiedy kolega go odnajdzie. Po długim oczekiwaniu wyszedł z kryjówki, bo stracił już cierpliwość, ale chłopca ani widu, ani słychu. Jechiel zorientował się szybko, że ten drugi go w ogóle nie szukał. Poszedł więc do dziadka na skargę. Wtedy rabin Baruch wzniósł oczy do nieba i rzekł:

- To samo mówi Bóg: Ukryłem się, lecz nikt mnie nie chce szukać!

 

d. Odpowiedz na pytania pisemnie na jednej stronie A4 (termin przesłania do końca listopada):

- Co dla ciebie znaczy kochać?

- Jaki obraz Boga nosisz w sobie, jak myślisz jaki jest Bóg?

 

Zadanie na grudzień 2020

 

2. Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie

 

a. Oglądnij film Jezus z Nazaretu

https://www.youtube.com/watch?v=Po00QlBLMT0&ab_channel=Jesus.net

 

b. Oglądnij Kim jest Jezus?

https://www.youtube.com/watch?v=ArobJr6T3Gc&ab_channel=SercezNieba

 

c. Oglądnij

https://www.youtube.com/watch?v=D5HHa1RAk8U&ab_channel=SzukajacBoga.pl

 

Zadanie (termin wysłania do końca grudnia)

Napisz odręcznie na jedną stronę A4 kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

 

Zadanie na styczeń 2021

1. Proszę przeczytać w Biblii fragmenty w następującej kolejności:

Mk 1, 1

Łk 1, 1-4

J 1, 1-18

Łk 1, 5-80

Mt 1, 18-25a

Łk 2, 1-38

Mt 2, 1-23

Łk 2, 40-52

Biblię można znaleźć w internecie na stronie www.pismoswiete.pl

 

2. Rozwiąż test (termin do 2 lutego).

 

 

Zadanie na marzec 2021 (termin do końca marca)

Wszystkie roczniki od kl. VI do VIII proszę o przygotowanie rozważań Drogi krzyżowej w swoich kościołach na następny tydzień w kościele w Lusinie 11 marca a w Piekarach i Udaninie 12 marca.

Kl. VI – Jezus mnie kocha i z miłości oddaje moje życie.

 

1. Wyszukaj z Ewangelii trzy argumenty (wydarzenia lub słowa), które wskazują na miłość Jezusa do człowieka i odpowiedz na pytanie – na czym polega miłość Jezusa do człowieka?

 

2. Ułóż modlitwę dziękczynną do Boga za Jego miłość do człowieka.

 

 

 

Kl. VII – Wierzę w Kościół

 

1. Przeczytaj z YouCat nr 170-192

 

2. Odpowiedz na pytania:

 

a. Co to jest liturgia?

 

b. Co to jest Rok Liturgiczny i jaki jest jego podział?

 

c. Dlaczego niedzielę nazywamy mini Wielkanocą?

 

 

 

Kl. VIII. Eucharystia prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa

 

1. Przeczytaj z YouCat nr 208-223

 

2. Oglądnij 3MC – Trzyminutowy Katechizm - 40. Z jakich części składa się Msza? - YouTube

 

3. Co to znaczy, że Eucharystia jest najważniejszym punktem życia chrześcijańskiego?

 

4. Jaki jest podział mszy św.? Opisz poszczególne części.

 

 

Zadanie na kwiecień 2021 (termin oddania prac do końca kwietnia):
 
kl. VI –Triduum Paschalne na podstawie J 18, 1 - 19, 42 (plan wydarzeń w punktach).

 

kl. VII i VIII –Triduum Paschalne jako największa tajemnica naszej wiary (wypracowanie).

 

 

 W naszej parafii obowiązuje trzyletnie przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczynające się w klasie szóstej, które kończy się wraz zakończeniem klasy ósmej. Program przygotowania został opracowany przez Konferencję Episkopatu Polski w dokumencie pt. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania - Warszawa 14 marca 2017 r. Biskup Świdnicki określił szczegółowe ramy przygotowania w dokumencie pt. Instrukcja w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej ze wskazaniami Dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej w dokumencie pt. Wskazania duszpasterskie sprawie przygotowania do przyjęcia sakramnentu bierzmowaniaw Diecezji Świdnickiej.

Katechizm dla kandydatów do bierzmowania

Katechizm dla kandydatów do bierzmowania

Powrót

Święta

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Święto św. Łukasza, ewangelisty

Sonda