Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 października 2021

(291. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
675

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk

Małżeństwo

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9).

Przypomnienie niektórych zasad dotyczących bezpośredniego do życia w małżeństwie i rodzinie w Diecezji Świdnickiej.

Przygotowanie do małżeństwa zawiera 5 etapów:

1) Spotkania z duszpasterzem w kancelarii.

2) Katechezy przedślubne i dzień skupienia. W naszej diecezji dopuszczone są 2 formy prowadzenia katechez przedmałżeńskich: program diecezjalny oraz program proponowany przez świdnicki ośrodek ruchu „Spotkań małżeńskich".

1. Program diecezjalny to 8 godzinnych katechez plus dzień skupienia. Program ten zawiera następujące pomoce: „Spotkania dla Narzeczonych - podręcznik dla prowadzących (tematy realizujemy w sposób twórczy) - 4 spotkania osoby duchowne i 4 spotkania odpowiednio przygotowane osoby świeckie

- „ABC dla-Narzeczonych" i Indeks dla Narzeczonych

- dni skupienia organizowane są w wybranych miejscach diecezji.

2. Program proponowany przez ruch „Spotkań małżeńskich” to 9 spotkań prowadzonych metodą dialogową. Spotkania trwaj ą od 2 do 2,5 godziny

3) Spotkania z doradcą rodzinnym. Zasadniczo 2 lub więcej. Lista jest podana niżej.

4) Spowiedź przedślubna (przygotowanie i proponowanie spowiedzi generalnej).

5) Rozmowa z duszpasterzem dotycząca wiedzy religijnej narzeczonych.

Przypominamy, że osoby potrzebujące dodatkowej pomocy np. psychologicznej można kierować do Specjalistycznych Poradni Rodzinnych w Świdnicy i Bardzie Śląskim Świdnica www.poradniarodzinna.diecezja.swidnica.pl

Bardo www.poradnia-bardo.manifo.com. Duszpasterz rodzin służy swoja posługą w poradni w Świdnicy. Jest to pomoc m.in. w ramach poradnictwa duszpasterskiego i kierownictwa duchowego małżonków. Proszę również

o kontakt, gdy organizowane w naszych dekanatach, parafiach inicjatywy związane z małżeństwem i rodziną.

Kontakt duszjasterstworodzin@diecezia.swidnica.p1 tel. 572 304 349 (najlepiej dzwonić od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00).

4. Rekolekcje organizowane na wakacje przez Domowy Kościół i Spotkania Małżeńskie:

• Domowy Kościół Oaza III stopnia w Bardzie Śląski od 2 do 18 lipca 2021 Oaza II stopnia w Bardzie Śląskim od 16.07 do 01.08.2021

• Spotkania Małżeńskie: weekend podstawowy od 30 lipca do 1 sierpnia w Ząbkowicach Śląskich

 

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
2. Dowody osobiste
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (kopia)
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach
6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka
7. Jeżeli narzeczeni są spoza terenu naszej parafii konieczne jest pozwolenie księdza proboszcza narzeczonej i narzeczonego na ślub w innej parafii.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:
1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje około pół godziny, dlatego najlepiej umówić się telefonicznie.
2. Rozmowa duszpasterska na dwa tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

Święta

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Święto św. Łukasza, ewangelisty

Sonda