Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 października 2021

(291. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
947

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk

Chrzest

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

 

Sakrament Chrztu udzielany jest po uzgodnieniu daty z proboszczem. Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).

3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania.

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

5. Jeżeli rodzice są spoza naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na Chrzest w innej parafii.

Kan. 868 - § 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: 

1 aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują; 

2 aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

• niewierzący czy osoby innej wiary,

• osoby niepraktykujące,

• żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

• nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

• prowadzący gorszący tryb życia.

Święta

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Święto św. Łukasza, ewangelisty

Sonda