Dzisiaj jest

poniedziałek,
18 października 2021

(291. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
336

Wyszukiwanie

Statystyki

Brak własnych statystyk

 

            1.            Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 

a. osobom w podeszłym wieku,

 

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

 

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

 

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

            Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 

 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

 

b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,

 

c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 

d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

 

e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

 

f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

 

g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:

 

a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

 

b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

 

c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

 

a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

 

b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,

 

c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

            Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

            2.            KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO

 

Mając na uwadze rozporządzenia wydane przez władze państwowe z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w całej diecezji świdnickiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 

Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. i nabożeństwach w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. Jednocześnie proszę o odśpiewanie na zakończenie każdej Mszy Świętej w niedzielę Suplikacji.

 

Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przeze mnie 12 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.

 

Zachęcam do otwarcia kościołów z możliwością indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i przystępowania do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

 

Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszam organizacje rekolekcji wielkopostnych i zachęcam do korzystania w oferty rekolekcyjnej dostępnej w mediach. Ponadto odwołuję na ten czas wydarzenia o charakterze diecezjalnym.

 

Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.

 

Proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich o modlitwę, indywidualną i w małych wspólnotach, w intencji chorych, opiekujących się nimi, szczególnie służb medycznych i sanitarnych.

 

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 odmawiali różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

 

Wszystkich wiernych i duszpasterzy zapewniam o modlitwie i duchowej łączności.

 

+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki

 

            3.            Pełny tekst komunikatu będzie dostępny w gablotce przed kościołem i na stronie internetowej parafii. Porządek mszy św. się nie zmienia a jedynie niedzielna msza św. będzie dodatkowo odprawiana w sobotę o godz. 1700 w kościele w Lusinie i w niedzielę o godz. 1600 w Udaninie. Tak więc w sumie będzie sześć mszy św. niedzielnych, gdzie można swobodnie uczestniczyć w Eucharystii zachowując zalecane środki ostrożności. Codziennie na godzinę przed mszą św. będzie wystawiony NS. Proszę Róże Różańcowe o pełnienie dyżuru w tym czasie i odmówienie jednej części różańca. Dzisiaj adoracja NS będzie do godz. 16:00.

 

            4.            Tydzień temu odbyła się zbiórka do puszki na misje w Afryce. Zebrano 440 zł i przekazano na ten cel.

 

            5.            Drogę krzyżową proszę, aby w kościołach przygotowały rozważania i poprowadziły przedstawiciele rodzin chrześcijańskich.

 

            6.            13 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny w drugi dzień świąt jest ustalona wizytacja kanoniczna z Biskupem Świdnickim. Szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie. Zapewne w każdym kościele będzie odprawiona msza św. z udziałem biskupa.

Sprzątanie kościoła: Udanin: Barbara Banach, Krystyna Mielcarek, Marzena Cidyło. Ofiara na kościół: Barbara Pokorska. Piekary: Anna Rutkowska. Bartoszówek: Ewa Kołodyńska, Agnieszka Chojnacka, Marlena Podsiedlik. Ofiara na kościół: Leokadia Kosowska.

Święta

Poniedziałek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Święto św. Łukasza, ewangelisty

Sonda